ขอบเขตหน้าที่ของทหาร และตำรวจ แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อเรานึกถึงบุคคลที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศแล้ว ทุกคนคิดถึงใครกัน แน่นอนว่าคำตอบนั้นต้องเป็น ทหาร กับ ตำรวจ แต่พอมาดูแล้วอะไรคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองอาชีพนี้ พวกเขาทำงานปกป้องชาติ ปกป้องประชาชนเหมือนกันนี่นา แล้วทำไมถึงต้องมีสองส่วน ขอบเขตการทำงานของพวกเขามีมากแค่ไหน แล้วจริง ๆ พวกเขาได้รับค่าตอบแทนกันเท่าไหร่คำถามพวกนี้คุณจะได้รับคำตอบ

 

ขอแบ่งง่าย ๆ ให้เข้าใจถึงภาพรวมโดยคร่าว ๆ การป้องกันประเทศส่วนใหญ่ หมายถึงการป้องกันจากภายนอก ในพรมแดน และตามชายแดน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหารไทย พวกเขาทำหน้าที่ส่วนใหญ่จะการป้องกันไม่ให้กำลังจากต่างประเทศบุกรุกเข้ามา รวมถึงทำการสู้รบในเขตอันตราย หรือพื้นที่สงคราม พื้นที่สีแดงอย่างภาคใต้ ซึ่งเป็นกองกำลังผสมระหว่างทหาร และตำรวจ

ส่วนตำรวจหน้าที่หลักของเขาคือการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน เป็นผู้รักษากฎหมาย ดูแลให้เมืองมีความระเบียบเรียบร้อยจัดการกับอาญากร ไม่เหมือนกับทหารที่เน้นในการปกป้องชายแดนเป็นหลัก แต่หลายครั้งที่บางเรื่องใหญ่เกินไปจนต้องใช้หน่วยพิเศษทางทหาร แต่ของทางตำรวจก็มีเช่นกันเรียกว่าหน่วย S.W.A.T เป็นกองกำลังติดอาวุธเต็มรูปแบบจะถูกเรียกมาในสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤติจริง ๆ อย่างเหตุการณ์จับตัวประกัน การสู้ต่อสู้ผู้ก่อการร้าย เป็นกำลังสำคัญของตำรวจและถือเป็นสุดยอดที่ชายไทยอยากจะเป็น

เมื่อรู้ว่าทั้งสองต่างกันอย่างไรแล้ว ถึงแม้จะแตกต่างกันไม่มาก ทั้งสองฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งเดียวกันคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าค่าตอบแทนของพวกเขาคุ้มค่าไหมในการเสี่ยงชีวิตเพื่อออกไปรักษาความสงบให้กับประเทศ โดยเริ่มกันที่กองทัพไทย พลทหารมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท สำหรับจ่าขึ้นไปประมาณ 12,000 – 15,000 บาทไม่รวมเบี้ยเลี้ยง โดยเงินเดือนในแต่ละลำดับขั้นไล่เลี่ยกันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับอายุราชการเสียมากกว่า

เงินเดือนของตำรวจจากตำแหน่ง สิบตำรวจตรี ได้เงินเดือน ป.1 ขั้น 8.5 คือ 6,970 บาท เมื่อเป็นจ่าสิบตำรวจจะได้เงินเดือน ป.2 เริ่มต้นจาก 7,140 บาท ตันที่ 29,690 บาท ถ้าระดับพันตำรวจเอกขึ้นจะได้เงินเดือนระดับ ส.4 หรือ 19,860 บาท ถึง 58,390 บาท ซึ่งยังมีประเด็นที่ตำรวจเรียกร้องขอให้ปรับเงินเดือนขึ้น เนื่องจากไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักถึงประเด็นนี้ในอินเตอร์เน็ต แต่ก็ยังไม่ได้รับข้อสรุปแต่อย่างใด      นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการจากทางรัฐที่น่าสนใจอย่างการรักษาพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาสำหรับพ่อ แม่ ลูก และตัวเรา มีการเบิกค่าศึกษาบุตร มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับผู้ทำอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี