ข้อกฎหมายสำคัญซึ่งในการขับขี่ยานพาหนะมีอะไรบ้าง

กฎหมาย สำหรับหรับผู้ขับขี่รถยนต์ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบได้อย่างแม่นยำ เพราะ กฎการจราจรเป็นกฎที่คุณจะต้องใช้ในตอนขับขี่ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการสัญจรได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันร้ายแรงรวมทั้งไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่า มีข้อกฎหมายสำคัญๆในการขับขี่ยานพาหนะที่เราควรทราบอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ

ข้อกฎหมายสำคัญในการขับขี่ยานพาหนะมีอะไรบ้าง

ใบอนุญาตขับขี่ซึ่งต้องมาพร้อมกับเอกสารสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ

ผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีเอกสารสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถ ถ้าหากใบอนุญาตนี้สูญหายหรือชำรุด จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอรับใบแทนภายใน 15 วัน ถ้าผู้ขับรถปราศจากใบอนุญาตขับรถ ถือว่ามีความผิด มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน , ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เปิดไฟเลี้ยว

หากจะเลี้ยว ผู้ขับขี่ต้องทำการชะลอรถรวมทั้งเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ที่ขับตามหลังทราบ

การจอด

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร นอกจากนี้ ห้ามจอดริมฟุตบาทบริเวณที่มีแถบสีขาว – แดงอย่างเด็ดขาด และต้องหยุดรถบริเวณทางแยกหลังเส้นแนวหยุดเท่านั้น

ดื่มแล้วขับ

ผู้ขับรถที่ดื่มสุรา หากวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วจะต้องไม่เกิน 50 Milligram percent ส่วนผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และรถบรรทุก ขณะขับรถจะต้องมีระดับแอลกอฮอล์เท่ากับ 0 เท่านั้น คือห้ามดื่มเลยนั่นเอง  ปัญหาดื่มแล้วขับในบ้านเราเป็นปัญหาซึ่งสร้างความสูญเสียมานักต่อนักแล้ว เพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ควรประมาทในชีวิต เพื่อให้ผู้ใช้ถนนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ไม่ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ในกรุงเทพ , เมืองพัทยา , เทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนนอกกรุงเทพ , เมืองพัทยา , เทศบาล ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เสียงเครื่องยนต์ต้องมีความดังไม่เกิน 80 Decibel

ห้ามนำรถซึ่งมีเสียงดังกว่าเกณฑ์มาใช้  รวมถึงรถที่มีของลากถูไปบนทางเดิน ห้ามนำรถที่มีล้อไม่ใช่ยางมาใช้

เปิดไฟขณะขับรถตอนกลางคืน

ในตอนมืดผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถแซงรถคันอื่นขณะมีหมอก , ฝุ่น , ฝน , ควัน จนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร

ระยะห่างปลอดภัย

ผู้ขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะปลอดภัย นอกจากนี้ในการขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดด้านซ้าย

การเสียภาษีประจำปี

รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตามกำหนด จะต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวนร้อยละ 1 ต่อเดือน ส่วนรถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปี จะต้องนำไปตรวจสภาพรถเสียก่อน จึงจะนำไปเสียภาษีประจำปีได้ ส่วนจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปี จะต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี ถ้ารถคันไหนค้างชำระภาษีติดต่อเป็นเวลา 3 ปี จะมีผลคือ ทะเบียนถูกระงับ