ตำรวจแบ่งออกเป็นตำรวจอะไรบ้าง?

ตำรวจไทย Royal Thai Police เป็นตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย อันประกอบไปด้วย เหล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใดๆ แต่ดำรงฐานะเป็นกรม อีกทั้งยังอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของบ้านเมือง  รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย นับว่าเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการดูแลคุ้มครองประชาชน ให้เกิดความสงบสุข

ตำรวจมีหน้าที่อะไร

อำนาจของตำรวจตามพฤตินัย มีดังนี้ มีหน้าที่คอยดูแลระเบียบ รักษาความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งมีอำนาจในการสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม โดยอำนาจพิเศษเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน แล้ววิจารณญาณในการใช้ เพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนถึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจของตนให้มั่นคง

ในสถานีตำรวจ สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็น 6 สายงาน

1.ป้องกันปราบปราม  เป็นสายตรวจ ตระเวนออกตรวจตราบ้านเมือง โดยใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ สวมหมวกกันน๊อคสีทอง ขับขี่ตรวจตรารอบพื้นที่ของตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการแบ่งผลัด , เข้าตรวจตราผู้ต้องสงสัย , เข้าระงับเหตุร้ายต่างๆ , เร่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้ง , ควบคุมรวมทั้งตรวจสถานที่เกิดเหตุ , คอยเฝ้าดูและป้องกันปราบปรามตามจุดเสี่ยง , ควบคุมตัวผู้ต้องขัง เป็นต้น

2.สืบสวน   ตามปกติแล้วจะแต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบตลอด เพื่อให้ดูกลมกลืนกับประชาชน คอยสืบค้นหาตัวคนร้ายจากการสืบประวัติ, เข้าไปแฝงตัวในชุมชน , สืบหาพยาน , ล่อซื้อ , ออกติดตามสืบรวมทั้งจับคนร้าย บางครั้งอาจมีการปะทะกับคนร้าย เป็นต้น

3.พนักงานสอบสวน  มีความแม่นยำในเรื่องของกฎหมายเป็นอย่างมาก , มีหน้าที่สอบปากคำเรื่องราวความจริงจากพยานหรือคนร้าย , ทำสำนวนคดีเพื่อส่งต่ออัยการให้เตรียมฟ้องผู้ต้องหาต่อไป , คอยคุ้มครองพยาน เป็นต้น

4.จราจร  ดูแลงานด้านการจราจรเป็นหลัก เช่น คอยปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรตามช่วงเวลาต่าง ๆ , ควบคุมผู้ใช้รถและเดินบนท้องถนน , จับกุมรวมทั้งออกใบสั่งต่อผู้กระทำผิดต่อกฎจราจร, ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย , ผู้ดื่มสุรา เป็นต้น สังเกตได้คือ สวมหมวกกันน๊อคสีขาว

5.งานอำนวยการหรือธุรการ  ทำงานประจำอยู่ ณ โรงพัก ทำงานด้านธุรการทุก ยกตัวอย่างเช่น งานด้านเอกสาร , ระบบคอมพิวเตอร์ , งานสารบรรณ เป็นต้น

6.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือ หน่วยสวาท คอยป้องกันปราบปรามตอนเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายพิเศษ กลุ่มนี้ล้วนใช้เทคนิคและยุทธวิธีขั้นสูง มีการฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญตลอดเวลา

สรุปแล้ว ตำรวจ 1 นาย ต้องสังกัดสายงานใดสายงานหนึ่ง ในเวลาปกติจะไม่มีการก้าวก่ายสายงานอื่น ยกเว้นกรณีขอกำลังเสริม เวลาไปปะทะกับคนร้าย รวมทั้งตอนเกิดสถานการณ์พิเศษ นอกจากนี้ตำรวจทั้ง 6 สายงาน เมื่อเจอเหตุซึ่งๆหน้า มีอำนาจจับกุมคนร้ายได้ทันที