ทำความรู้จักยศตำแหน่งของตำรวจไทย

ถ้าจะกล่าวไปประเทศไทยเริ่มมีการใช้ยศตำรวจตามแบบชาติตะวันตกตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่อยู่ในช่วงการปรับปรุงและจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทัดเทียมกับชาติตะวันตกในทุกด้าน ซึ่งสำหรับหน่วยงานตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยนั้น จะต้องเป็นยศที่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการแต่งตั้งยศของตำรวจชั้นสัญญาบัตรใดๆ จะมีคำว่า “ว่าที่” ของยศนำหน้า จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้พระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้วจึงจะนำคำนำหน้า “ว่าที่” ออกได้ จะมีข้อยกว้นสำหรับยศตำรวจชั้นนายพล ซึ่งพระมหากษัตริย์จะโปรให้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศไปพร้อมๆกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งยศของตำรวจตามลำดับขั้นจากยศสูงสุดลงไปต่ำสุดดังนี้

ชั้นสัญญาบัตร

 1. พลตำรวจเอก พล.ต.อ.                                 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,จเรตำรวจแห่งชาติ
 2. พลตำรวจโท พล.ต.ท.                                ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ
 3. พลตำรวจตรี พล.ต.ต.                                 รองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ
 4. พลตำรวจจัตวา พล.ต.จ.
 5. พันตำรวจเอก(พิเศษ) พ.ต.อ.(พิเศษ)                        รองผู้บังคับการ
 6. พันตำรวจเอก พ.ต.อ.                                   ผู้กำกับการ
 7. พันตำรวจโท พ.ต.ท.                                   รองผู้กำกับการและสารวัตร
 8. พันตำรวจตรี พ.ต.ต.                                   สารวัตร
 9. ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ.                                    สารวัตรและรองสารวัตร
 10. ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท.                                   รองสารวัตร
 11. ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต.                                    รองสารวัตร

ชั้นประทวน

 1. ดาบตำรวจ ด.ต.                                       ผู้บังคับหมู่
 2. จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต.                                   ผู้บังคับหมู่
 3. สิบตำรวจเอก ส.ต.อ.                                   ผู้บังคับหมู่
 4. สิบตำรวจโท ส.ต.ท.                                   ผู้บังคับหมู่
 5. สิบตำรวจตรี ส.ต.ต.                                   ผู้บังคับหมู่

ต่ำกว่าชั้นประทวน

 

 1. พลตำรวจ พลฯ

นักเรียนตำรวจ

 1. นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต.
 2. นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.
 3. นักเรียนดุริยางค์ตำรวจ นดต.
 4. นักเรียนพยาบาลตำรวจ นพด.

สำหรับชั้นยศพลตำรวจจัตวานั้นเป็นชั้นยศระดับนายพลขั้นต่ำที่สุด ซึ่งปัจจุบันนี้จะไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศพลจัตวาอีก เราจึงไม่ค่อยพบเจอผู้ใดดำรงตำแหน่งยศนี้ แต่ยังต้องคงยศไว้ตามกฎหมาย สาเหตุมาจากนายตำรวจชั้นยศระดับนายพลมีมากเกินไป จึงได้จัดให้มีการแต่งตั้งนายตำรวจที่มีอัตราเงินเดือนเทียบเท่านายพลจัตวาเป็นพันตำรวจเอก(พิเศษ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นยศที่เสมอกัน

สุดท้ายการเรียกชื่อตำแหน่งของตำรวจที่มียศมีตำแหน่งบางคนอาจจะไม่ชินหรือเรียกไม่ถนัด ชอบเรียกคำที่เป็นภาษาชาวบ้านมากกว่า โดยเราสามารถเรียกง่ายๆได้ดังนี้

 1. ผู้บังคับการ เรียก ผู้การ
 2. รองผู้บังคับการ เรียก รองผู้การ
 3. ผู้กำกับการ เรียก ผู้กำกับ
 4. รองผู้กำกับการ เรียก รองผู้กำกับ

ส่วนนอกเหนือจากนี้มักจะเรียกตามชื่อตำแหน่งที่เป็นทางการได้เลยคะ