ทำความรู้จัก แพทย์ทหาร มีความสำคัญ และมีหน้าที่อะไร ?

กรมแพทย์ทหารบก คือ หน่วยงานที่ศึกษา พร้อมฝึกอบรมบุคลากรทางทหารแพทย์ เมื่อจบออกไปก็ให้บริการแก่ กำลังพลของกองทัพบก รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก เป็น 1 ใน

 

แพทย์ทหาร

3 ของกรมแพทย์ของกองทัพไทย ในปัจจุบันนี้นโยบายการรับผู้เข้าเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนแพทย์ทหารสังกัดกองทัพบก กับนักศึกษาแพทย์ ย้อนไปเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว แพทย์ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างนานช้า ยิ่งในยามศึกสงครามด้วยแล้วไพร่พลที่ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นมากมาย

ในอดีตโรงเรียนแพทย์ทหาร เป็นสถานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งขึ้นมาเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่า เวลาเกิดการรบทุกครั้ง ก็มีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะแยะไปหมดมากมาย โดยการที่จะเอาหมอธรรมดาที่ไม่เคยฝึกการรบ หรือไม่เคยแม้แต่ที่จะได้ยินเสียงปืนไปช่วยรักษาในสนามรบ ก็คงรักษาไม่ได้ดั่งใจเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล พระองค์จึงดำริให้ตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมา โดยหลักสูตรนักศึกษาจะได้เรียนหมอไปด้วยและฝึกทหารไปด้วยพร้อมๆกัน เวลาออกรบจะได้ไม่หวาดกลัวต่อเสียงต่างๆ รวมทั้งยังปกป้องตัวเองได้อีกด้วย

เมื่อเข้ามาในช่วงปี 1 นักศึกษาจะได้ใช้ชีวิตแบบพลเรือนทั่วไป แต่ก็ต้องเรียนหนังสือหนักพอๆกับหมอที่อื่นเช่นเดียวกัน ต่อมาเมื่อได้เข้าปี 2 การเรียนและการใช้ชีวิตก็แปรเปลี่ยนไป เพราะนักศึกษาต้องเข้ารับการปรับสภาพจากพลเรือน กลายมาเป็นทหาร ตัดผมเกรียน และแต่งชุดตามระเบียบ ทุกวันจะต้องพบกับการฝึกอันหนักหน่วง ประมาณ 2-3 เดือน ไม่ได้กลับบ้าน นอนดึกตื่นเช้า ต้องออกแรงทั้งวัน สำหรับนักศึกษาผู้หญิงการฝึกก็จะมีความเบากว่านักศึกษาผู้ชายมาก     สำหรับในปัจจุบันนี้การฝึกก็มีการปรับลดให้เบาลงเยอะแล้ว ถ้าเทียบกับในสมัยแรกเริ่ม มีการฝึกแบบนักเรียนนายร้อยของแท้ แต่ในปัจจุบันมีความเบาขึ้นมาก อย่าไปคิดว่าโหดมากมายถึงเพียงไหน

กว่าจะมาเป็นหมอทหาร ต้องผ่านการฝึกอย่างหนักหน่วง ทั้งทางด้านตำรา , ร่างกาย , จิตใจ อีกทั้งยังต้องสามารถทนอยู่ในกฎระเบียบได้ ทรงผมต้องสั้น สวมเครื่องแบบทางราชการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ปิดเทอมก็ไม่ได้พักผ่อน เพราะต้องออกฝึกภาคสนาม นอกจากนี้เวลาเกิดการสู้รบกัน ถ้าถูกสั่งให้ไปก็ต้องไป ถ้าไม่ต้องการที่จะไปมีทางเดียวก็คือ ลาออก เพราะมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการหนีทหารและต้องติดคุก เอกลักษณ์ของแพทย์ทหาร คือ เครื่องแบบในราชการ ,  สวัสดิการครอบคุลม มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกกับชีวิตอิสระแบบพลเรือน ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ล่ะคน