มาดูกันว่าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทำอะไรบ้าง ?

ตำรวจทางหลวง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลรักษาทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วยหมายเลข 1-3 ตัว รวมทั้งทางหลวงพิเศษในประเทศไทย โดยตำรวจทางหลวง ถือ กำเนิดเกิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2503 ส่วนใหญ่พวกเขาทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่องค์พระมหากษัตริย์ และองค์ราชินี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจตรา ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ตามประมวลกฎหมายรวมทั้งวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับความผิดทางอาญารวมทั้งการจราจร เป็นการบริการประชาชนผู้ใช้ถนนหนทางให้เกิดความสะดวก , รวดเร็ว รวมทั้งมีปลอดภัย ในเขตทางหลวง รวมทั้งทางพิเศษซึ่งอยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดูแลการใช้ถนนทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย

‘ตำรวจทางหลวง’ สามารถโบกรถได้ทุกคันหรือไม่

ตำรวจทางหลวง

คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม ? เมื่อขับรถออกไปต่างจังหวัด มักจะเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง หรือบางคนให้ฉายาพวกเขาไว้ว่า ‘ฉลาม’ โดยพวกเขามักตั้งด่านเพื่อสกัดรถให้ชะลอและจอด เพื่อตรวจความผิดปกติของรถยนต์ หรือสิ่งของที่บรรทุกมา เป็นต้น สำหรับในวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ตำรวจทางหลวง มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง ?

โบกรถทุกคันได้ไหม ?

คำตอบที่ถูกต้อง ก็คือ ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้ง เพราะข้อกฎหมายในส่วนนี้มีการตีความค่อนข้างกว้างมาก

ใครสามารถโบกรถให้เราจอดได้บ้าง ?

คำตอบก็คือ เจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่จราจร ซึ่งได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. จราจรเท่านั้น ที่สามารถมีสิทธิ์มาโบกรถได้ แต่ถ้าเป็นตำรวจหน่วยอื่นมาโบก ก็ถือว่าผิดแล้ว นอกจากนี้ถึงแม้จะเป็นพนักงานจราจรจริง หากแต่การโบกรถจะต้องเกิดขึ้นจากการตั้งด่าน, จุดตรวจ , จุดสกัดซึ่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ทำไมถึงโดนโบก ?

แล้วทำไม ตำรวจทางหลวง หรือ พนักงานจราจร จะเลือกโบกของคุณ คำตอบก็คือ คุณอาจทำอะไรสักอย่างที่ดูว่า น่าจะผิดตาม พรบ.ทางหลวง มาตรา 23 คือ พนักงานจราจร หรือ ตำรวจทางหลวง สามารถเรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบได้ ในกรณีเชื่อว่ามีการกระทำผิด เพราะฉะนั้นถ้ารถของคุณดูไม่น่าสงสัยอะไร เขาก็ไม่สามารถโบกให้คุณจอดได้

โดนโบกก็ต้องจอด

ถ้าคุณโดนโบกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งที่คุณควรทำ ก็คือ จอดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ถ้าคุณขับหนีก็อาจจะโดนตามจับได้ ! อย่าพาลคิดว่าไม่ผิดก็ไม่จอดแบบนั้นมันดูน่าสงสัยสุดๆ เป็นเรื่องแน่นอนว่าถ้าคุณจอดแล้ว อาจต้องโดนตรวจสอบรอบคัน แต่จงขอให้มั่นใจในตัวเองเอาไว้ถ้าไม่ผิดจริงก็อย่าไปยอม