รู้ไว้ใช่ว่าไปกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

เหตุผลใดถึงต้องมี พ.ร.บ.ไซเบอร์ ?

พ.ร.บ. ไซเบอร์ ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ปกป้องเครือข่าย IT จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้เหตุผลอีกประการ คือ การบริการระดับประเทศที่มีความสำคัญ จะต้องมีความมั่นคง ,  ปลอดภัย ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง สามารถเข้ารับมือกับภัยคุกคาม ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

กฎหมาย

  • ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ , มีความปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  • มีแนวทางอันมั่นคงในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในโลกไซเบอร์ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียในวงกว้าง จนกระทั่งสามารถนำมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  • มีการจัดตั้งหน่วยงาน อันเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเขามาดูแล เพื่อสอดส่องความปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ
  • เมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นรุนแรง สามารถเข้าไปแก้ไข ด้วยการใช้คำสั่งสารเข้าไปคุ้มครองสิทธิ์
  • ป้องกันการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความสำคัญ
  • ปกป้องเจ้าของที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจา สร้างความเดือดร้อน , เสียหาย , เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์
  • สร้างมาตรฐานอันยั่งยืน ในการเข้าไปดูแล , คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ กรณีถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ไม่คุกคามประชาชนที่ไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมาย

โดยพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ สร้างขึ้นมาโดย มิได้เป็นการลิดรอน – ละเมิดสิทธิของประชาชน เพราะประชาชนหลายๆคนเกิดความกังวลว่า ในอีกด้านหนึ่งของ พ.ร.บ. นี้จะเป็นการคุกคาม รวมทั้งละเมิดสิทธิของประชาชนหรือไม่ เพราะในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ แล้วล้วงข้อมูลทางออนไลน์ ได้อย่างปราศจากหมายศาลนั้น ทางภาครัฐได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง และจงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบกับภาคประชาชนอย่างแน่นอน ถ้าสิทธินั้นไม่เป็นทำลายสิทธิของผู้อื่น ประชาชนสามารถสิทธิในการโพสต์ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้

พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ มีความจำเป็นต่อผู้ใช้งานทุกคน

หลักสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ มาตราที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาว่า ภัยคุกคามไซเบอร์” คือ การกระทำด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อันไม่พึงประสงค์ โดยมีเป้าหมาย ต้องการสร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบทางด้านข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้กฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมยุคปัจจุบันมาก

ส่วนการโพสต์ข้อความ , การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่กำลังเป็นกระแสสังคมในออนไลน์ ซึ่งหลายๆคนเกิดความกังวลขึ้นมา สามารถตอบได้ว่า ถึงแม้ตัวบท – กฎหมายจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างครอบคลุม และมีความชัดเจน หากแต่ก่อนการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นอันใดก็ตามในโลกออนไลน์ เราทุกคนควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วย