หน่วยรบ DELTA FORCE มีหน้าที่อะไร

กองกำลังหรือหน่วยรบในแต่ละภาคส่วน แต่ละพื้นที่ ก็ย่อมมีจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการสร้างกลุ่มกองกำลังเหล่านี้ขึ้นมาแตกต่างกันออกไป แม้ว่าในภาพรวมแล้วกองกำลังหรือหน่วยรบส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจให้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการสู้รบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกหน่วยรบจะต้องออกไปยิงต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเสมอไป ยังมีกองกำลังหน่วยรบที่ทำหน้าที่ประเภทอื่นอีกมากเพื่อให้ได้ตามความเหมาะสมหรือตามแผนการที่ถูกวางเอาไว้ อย่างไรก็ตามหน่วยรบบนโลกใบนี้จริงๆ แล้วมีอยู่ด้วยกันมากมายขึ้นอยู่กับว่าจะมีการตั้งขึ้นมาด้วยสาเหตุใด ส่วนใหญ่มักเป็นประเทศที่ยังคงมีศึกสงครามหรือไม่ก็ประเทศที่ต้องการจะเข้ามาสั่งการช่วยเหลือและจัดการต่อประเทศที่กำลังมีสงครามหรือเรียกง่ายๆ ว่าพวกพี่ใหญ่ผู้มีอาวุธทันสมัย มีระบบการตรวจสอบที่มั่นคงมากกว่า เช่น สหรัฐฯ และหนึ่งในหน่วยรบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ใช่หน่วยรบธรรมดาเหมือนทุกคนเข้าใจก็คือหน่วยรบที่มีชื่อว่า DELTA FORCE

ทำความรู้จักและเรียนรู้หน้าที่ของหน่วยรบ DELTA FORCE

หน่วยรบ DELTA FORCE ถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งหน่วยบัญชาการพิเศษของสหรัฐฯ หรือ USSOCOM (United States Special Operation Command) ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1977 จากความตั้งใจของ ร.อ. ชาร์ล เอ เบ็ควิค จัดเป็นหน่วยรบที่มีสายบัญชาการค่อนข้างยาว นอกจากการสั่งการโดยตรงจากทางหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษแล้ว DELTA FORCE ยังสามารถรับคำสั่งโดยตรงจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ เป็นประธานได้อีกด้วย สำหรับกำลังพลที่จะเข้ามาประจำการยังหน่วยรบ DELTA FORCE ที่เข้าสู่สนามรบหรือลงพื้นที่จริงนี้จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีด้วยระบบพิเศษ แม้ว่าการปฏิบัติงานของ DELTA FORCE ส่วนมากจะเป็นเรื่องทางความลับแต่ก็ยังมีบางเรื่องราวที่สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์การทำงานของ DELTA FORCE ได้ โดยหน้าที่ของ DELTA FORCE ที่คาดว่าต้องปฏิบัติประกอบไปด้วย

  1. การปฏิบัติการด้านภารกิจพิเศษที่เน้นเรื่องของการสืบเสาะค้นหาความลับ ความเป็นไปได้ ความแท้จริงของเรื่องราวเพื่อไขข้อกระจ่างว่าจริงๆ แล้วเรื่องราวเหล่านี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
  2. ทำการผลิตวัตถุระเบิดจากวัตถุทั่วไปเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาวุธยามต้องป้องกันตัวหรือเอาไว้สำหรับการจู่โจมศัตรู
  3. มีหน้าที่ปกป้องบุคคลสำคัญในกรณีที่สภาความมั่นคงแห่งชาติร้องขอ เช่น ให้คุ้มครองประธานาธิบดีในการเดินทางเยือนประเทศต่างๆ เป็นต้น
  4. ทำสงครามตามคำสั่งที่ได้รับมอบหาย

DELTA FORCE ถือเป็นหน่วยรบที่มีความอันตราย น่ากลัว หน่วยรบหนึ่งของโลก ทุกคนผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีก่อนเข้ามาปฏิบัติการยังหน่วยรบแห่งนี้ จึงไม่แปลกหากเราจะเห็นความเข้มแข็งของสหรัฐฯ