เรียนรู้เรื่องทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร

ทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร มีข้อถกเถียงกันอย่างมากมาย สำหรับที่มาที่ไป ของทหาร GI ก่อนที่จะเล่าถึงความเป็นมาของคำว่าทหาร GI ที่มีหลายคนได้ถกเถียงกันนั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความป็นมาที่เหล่าทหารเหล่านี้ได้เข้ามายังประเทศไทย ในช่วงสงครามเวียดนามนั้น กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ.2518 เพื่อที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตีประเทศเวียดนามเหนือ มีการประมาณการว่ามีการทิ้งระเบิดกว่าร้อยละ 80 ในเวียดนามเหนือซึ่งมาจากประเทศไทย  จำนวนทหารอเมริกันภาคพื้นดินสูงสุดในปี พ.ศ.2511 คือจำนวน 11,494 คน และทหารอากาศนั้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2512 คือจำนวน 33,500 คน จำนวนเครื่องบินของสหรัฐในปี พ.ศ. 2512 มีประมาณ 600 เครื่องได้ในขณะนั้น นับว่าเป็นฐานปฏิบัติการที่เป็นทางการและเป็นบานปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่มาก ใหญ่กว่าฐานสหรัฐในประเทศเวียดนามเสียอีก จนได้มีการเปรียบเปรยว่า ประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของกองทัพสหรัฐ สหรัฐนั้นได้เข้ามาก่อตั้งกองทัพที่ประเทศไทยโดยมีสัญญาปากเปล่า นั้นคือ “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ”  หน่วยทหารสหรัฐจำนวนมากนั้นได้เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ โดยมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2501 ตามมาด้วยการลำเลียงเครื่องจักร และวัสดุภัณฑ์จำนวนมากมายังท่าเรืออู่ตะเภา ทั้งหมดนั้นเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและฐานทัพอากาศในประเทศไทย ซึ่งในทางนิตินัยแล้วถือว่าฐานทัพเหล่านี้นั้นเป็นของประเทศไทยและมีผู้บังคับการฐานเป็นทหารไทย ด่านเข้าออกฐานทัพนั้นจะถูกควบคุมโดยสารวัตรทหารไทย โดยจะมีสารวัตรทหารอเมริกันเป็นผู้ช่วยถืออาวุธ Read more about  เรียนรู้เรื่องทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร[…]