อาชีพทหาร ผู้รักษาความปลอดภัย

โรงเรียนเตรียมทหารนั้นจะรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 15 – 18 ปี ซึ่งจะมีการเปิดรับในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี และจะทำการสอบคัดเลือกในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งโรงเรียนเหล่าทัพทั้ง 4 นั้น จะสอบพร้อมกันหมด (รวมโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย) ในส่วนการสอบคัดเลือกนั้นจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ในรอบแรกนั้นจะเป็นการสอบภาควิชาการใน 5 วิชาหลักด้วยกัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย การสอบในรอบที่สองนั้น จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายในด้านต่างๆ ในแต่ละปีนั้นจะมียอดผู้สมัครสอบเฉลี่ย 15,000 – 20,000 คน แต่โรงเรียนเตรียมทหารนักเรียนได้เพียงปีละ 600 กว่าคน เท่านั้น ดังนั้น นักเรียนคนใดที่ต้องการจะสมัครและผ่านเข้าไปตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้ก็ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า – จะได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการในระดับปริญญาตรี โดยสามารถที่จะเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งได้ ซึ่งจะมีการเปิดให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละปี สาขาวิชาต่างๆนั้นจะประกอบด้วย -ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9 Read more about อาชีพทหาร ผู้รักษาความปลอดภัย[…]