เรียนรู้เรื่องทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร

ทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร มีข้อถกเถียงกันอย่างมากมาย สำหรับที่มาที่ไป ของทหาร GI ก่อนที่จะเล่าถึงความเป็นมาของคำว่าทหาร GI ที่มีหลายคนได้ถกเถียงกันนั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความป็นมาที่เหล่าทหารเหล่านี้ได้เข้ามายังประเทศไทย ในช่วงสงครามเวียดนามนั้น กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ.2518 เพื่อที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตีประเทศเวียดนามเหนือ มีการประมาณการว่ามีการทิ้งระเบิดกว่าร้อยละ 80 ในเวียดนามเหนือซึ่งมาจากประเทศไทย  จำนวนทหารอเมริกันภาคพื้นดินสูงสุดในปี พ.ศ.2511 คือจำนวน 11,494 คน และทหารอากาศนั้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2512 คือจำนวน 33,500 คน จำนวนเครื่องบินของสหรัฐในปี พ.ศ. 2512 มีประมาณ 600 เครื่องได้ในขณะนั้น นับว่าเป็นฐานปฏิบัติการที่เป็นทางการและเป็นบานปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่มาก ใหญ่กว่าฐานสหรัฐในประเทศเวียดนามเสียอีก จนได้มีการเปรียบเปรยว่า ประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของกองทัพสหรัฐ สหรัฐนั้นได้เข้ามาก่อตั้งกองทัพที่ประเทศไทยโดยมีสัญญาปากเปล่า นั้นคือ “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ”  หน่วยทหารสหรัฐจำนวนมากนั้นได้เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ โดยมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2501 ตามมาด้วยการลำเลียงเครื่องจักร และวัสดุภัณฑ์จำนวนมากมายังท่าเรืออู่ตะเภา ทั้งหมดนั้นเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและฐานทัพอากาศในประเทศไทย ซึ่งในทางนิตินัยแล้วถือว่าฐานทัพเหล่านี้นั้นเป็นของประเทศไทยและมีผู้บังคับการฐานเป็นทหารไทย ด่านเข้าออกฐานทัพนั้นจะถูกควบคุมโดยสารวัตรทหารไทย โดยจะมีสารวัตรทหารอเมริกันเป็นผู้ช่วยถืออาวุธ Read more about  เรียนรู้เรื่องทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร[…]

มาเรียนรู้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร

     กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่น กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร หากเรียกกันเป็นคำทับศัพท์นั้นสามารถที่จะเรียกสั้นๆได้ว่า จิเอไต หรือ JSDF ในบางครั้งก็อาจจะถูกเรียกว่า JSF หรือ SDF อีกด้วย สำหรับกองกำลังป้องกันตัวเองนี้เป็นบุคลากรของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากที่สงครามโลกในครั้งที่ 2  ได้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะได้แทนที่กองทัพจักรวรรดิของญี่ปุ่นที่ได้ถูกยุบไป และฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้ไม่ทำการยึดครองประเทศญี่ปุ่น ในเวลาหลังสงคราม กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นได้ถูกใช้งานเฉพาะภายในประเทศมีหน้าที่ในการทีจะปกป้องและป้องกันประเทศอธิปไตยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการปฏิบัติภารกิจใดๆ ในต่างประเทศ ยกเว้นในสถานการณ์ที่เป็นการป้องกันตัวเองในเขตที่จำกัดเท่านั้น แม้อาจจะมีภารกิจในต่างประเทศในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ แต่ล่าสุดนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตีความรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ 9 ใหม่ สรุปได้ว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นจะสามารถที่จะส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจการป้องกันตนเองร่วมได้ ( Collectvie-Self Defence) ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อปกป้องชาติหนึ่งจาการที่จะถูกรุกราน โดยญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาติพันธมิตรใกล้ชิดที่กำลังถูกโจมตีได้ หากการโจมตีนั้นเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศญี่ปุ่น และไม่มีวิธีอื่นในการปกป้องชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่น ในด้านการพัฒนาอาวุธของญี่ปุ่นนั้น ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นถูกกำหนดไม่ให้มีการสร้างและพัฒนาอาวุธในเชิงรุก ส่วนในด้านของการการห้ามส่งออกนั้น แม้ญี่ปุ่นจะเป็นผู้กำหนดขึ้นเองในปี พ.ศ.2510 แต่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายกฎหมายในการห้ามส่งอาวุธออก โดยเปลี่ยนเป็นให้มีการส่งออกอาวุธได้ รวมถึงสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธกับนานาชาติได้ แต่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่สามารถส่งออกอาวุธให้กับประเทสที่กำลังมีการขัดแย้ง หรืออาจที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของนานาชาติได้ Read more about มาเรียนรู้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร[…]

กฎหมายแพ่ง

มาทำความรู้จักกับ กฎหมายแพ่ง คืออะไรกันนะ

กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ”บุคคล” ที่จะครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย หรือ “นิติบุคคล” นอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพย์สินด้วยเช่นกัน เวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับมรดกเกิดขึ้น หรือปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท กฎหมายที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ก็คือ “กฎหมายแพ่ง” นี่แหละ ต่างกับกฎหมายอาญาที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทำความผิดต่อตัวบุคคล ที่สร้างความเดือดร้อน หรือทำรายร่างกายผู้อื่น เพื่อที่จะได้เข้าใจข้อกฎหมายให้มากขึ้น ยกตัวอย่างได้ดังนี้ […]

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา คืออะไรกัน และมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

เมื่อมีคนทำกระทำความผิด ย่อมจะต้องมีบทลงโทษบุคคลนั้น “กฎหมายอาญา” เป็นกฎหมายที่เอาไว้ใช้ลงโทษคนที่กระทำความผิด หรือการที่ไม่กระทำการอย่างใด ถือเป็นโทษทางอาญา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ “ส่วนของความผิด” โดยเป็นข้อที่ระบุว่าการกระทำใด้มีความผิดทางอาญา อีกส่วนหนึ่งได้แก่ “ส่วนของการลงโทษ” ใช้เพื่อกำหนดโทษทางอาญาสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยส่วนใหญ่แล้วกฎหมายอาญานั้น เป็นส่วนที่ยอมความไม่ได้ ยกเว้นความผิดที่เกิดขึ้นกับตนเอง ต่างกับกฎหมายแพ่ง เพราะเป็นความผิดที่สร้างความไม่สงบสุขให้แก้บ้านเมือง จึงไม่สามารถละเว้นความรับผิดชอบได้ แม้แต่ผู้เสียหายเองจะยินยอมก็ตาม […]

ยศทหารไทย

มาทำความรู้จักกับยศทหารไทย มีแบบใหนกันบ้าง

ประเทศไทยนั้น ได้นำระบบชั้นยศมาใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่ 5 โดยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก จนกระทั่งได้มีการแบ่งแยกลำดับยำออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชั้นเจนในสายระบบงานเมื่อปี พ.ศ. 2431 แล้วจึงมีการจัดระเบียบยศของทหารเรือตามมาในภายหลัง โดยใช้แนวทางการจัดลำดับตามแบบกองทัพเรือในต่างประเทศ ต่อมาได้มีการก่อตั้ง “กองทัพอากาศขึ้น” ทำให้ต้องมีการสร้างลำดับชั้นยศขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยจากชั้นยศของกองทัพเรือที่มีอยู่แต่เดิม ส่วนของตำรวจนั้น ได้หยิบยกนำของทหารบกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน […]

ตำรวจทางหลวง

มาดูกันว่าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทำอะไรบ้าง ?

ตำรวจทางหลวง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลรักษาทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วยหมายเลข 1-3 ตัว รวมทั้งทางหลวงพิเศษในประเทศไทย โดยตำรวจทางหลวง ถือ กำเนิดเกิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2503 ส่วนใหญ่พวกเขาทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่องค์พระมหากษัตริย์ และองค์ราชินี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจตรา ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมป้องกันและปราบ […]

มาทำความรู้จัก เสนาธิการทหาร มีหน้าที่ และความสำคัญอย่างไร

เสนาธิการ เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งทางทหาร มีความสำคัญมากในกองทัพ โดยประวัติความเป็นมาของ ตำแหน่งนายทหารเสนาธิการ ที่อ้างอิงจากสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 28 ได้อธิบายไว้ว่า เสนาธิการ คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสานงาน […]

แพทย์ทหาร

ทำความรู้จัก แพทย์ทหาร มีความสำคัญ และมีหน้าที่อะไร ?

กรมแพทย์ทหารบก คือ หน่วยงานที่ศึกษา พร้อมฝึกอบรมบุคลากรทางทหารแพทย์ เมื่อจบออกไปก็ให้บริการแก่ กำลังพลของกองทัพบก รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก เป็น 1 ใน […]

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

มาทำความรู้จัก ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ กันดีกว่า

ประชาชนหลายๆคน ที่ต้องเดินทางเข้า – ออก สนามบินอยู่บ่อยครั้ง และคลุกคลีกับการโดนตรวจอย่างละเอียดอยู่เป็นนิจบางครั้งคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ หรือคำย่อคือ ตม. เป็นตำรวจจากไหนหรือสังกัดอะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกันดีกว่า […]

หน่วยสืบราชการลับ อเมริกา

ทำความรู้จักกับ CIA หน่วยสืบราชการลับ ของสหรัฐอเมริกา

 หากพูดถึงคำว่า CIA  หลายท่านคงกำลังนึกถึงหนังสายลับที่มีการต่อสู้ไล่ล่ากันอย่างตื่นเต้นสนุกสนาน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้เรื่องรางที่แท้จริงของหน่วย CIA  หน่วยสืบราชการลับของอเมริกา ที่ชีวิตจริงต่างจากที่เราทราบภายในภาพยนตร์อย่างสิ้นเชิง และบทความนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับหน่วย CIA กันว่าการทำงานของเขานั้นเป็นอย่างไรและจะสวยหรูเหมือนกับที่เราได้รับชมในภาพยนตร์หรือไม่

[…]