เรียนรู้เรื่องทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร

ทหาร GI คืออะไรและมีที่มาอย่างไร

มีข้อถกเถียงกันอย่างมากมาย สำหรับที่มาที่ไป ของทหาร GI ก่อนที่จะเล่าถึงความเป็นมาของคำว่าทหาร GI ที่มีหลายคนได้ถกเถียงกันนั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความป็นมาที่เหล่าทหารเหล่านี้ได้เข้ามายังประเทศไทย

ในช่วงสงครามเวียดนามนั้น กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ.2518 เพื่อที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตีประเทศเวียดนามเหนือ มีการประมาณการว่ามีการทิ้งระเบิดกว่าร้อยละ 80 ในเวียดนามเหนือซึ่งมาจากประเทศไทย  จำนวนทหารอเมริกันภาคพื้นดินสูงสุดในปี พ.ศ.2511 คือจำนวน 11,494 คน และทหารอากาศนั้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2512 คือจำนวน 33,500 คน จำนวนเครื่องบินของสหรัฐในปี พ.ศ. 2512 มีประมาณ 600 เครื่องได้ในขณะนั้น นับว่าเป็นฐานปฏิบัติการที่เป็นทางการและเป็นบานปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่มาก ใหญ่กว่าฐานสหรัฐในประเทศเวียดนามเสียอีก จนได้มีการเปรียบเปรยว่า ประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของกองทัพสหรัฐ

สหรัฐนั้นได้เข้ามาก่อตั้งกองทัพที่ประเทศไทยโดยมีสัญญาปากเปล่า นั้นคือ “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ”  หน่วยทหารสหรัฐจำนวนมากนั้นได้เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ โดยมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2501 ตามมาด้วยการลำเลียงเครื่องจักร และวัสดุภัณฑ์จำนวนมากมายังท่าเรืออู่ตะเภา ทั้งหมดนั้นเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและฐานทัพอากาศในประเทศไทย ซึ่งในทางนิตินัยแล้วถือว่าฐานทัพเหล่านี้นั้นเป็นของประเทศไทยและมีผู้บังคับการฐานเป็นทหารไทย ด่านเข้าออกฐานทัพนั้นจะถูกควบคุมโดยสารวัตรทหารไทย โดยจะมีสารวัตรทหารอเมริกันเป็นผู้ช่วยถืออาวุธ แต่ในด้านของหน่วยทหารสหรัฐนั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังทำหน้าที่ ที่จะรับคำสั่งจากกองบัญชาการของสหรัฐ สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการใช้ฐานทัพในไทยทั้งหมด 7 แห่งด้วยกัน คือ ดอนเมือง  โคราช นครพนม ตาคลี อู่ตะเภา อุบลราชธานี และอุดรธานี

ในช่วงปลายสงครามเวียดนามนั้น รับบาลสหรัฐได้ถูกกดดันอย่างหนักจากทหารอเมริกันให้มีการถอดทหารออกจากเวียดนาม และเมื่อกรุงไซ่ง่อนได้ถูกยึด ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและรับบาลของประเทสไทยก็ได้มีการขุ่นมัว ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2518 รัฐบาลของสหรับอเมริกาได้มีการสั่งถอนกำลังพลสหรัฐทั้งหมด โดยมีทหารจำนวน 28,000 คน และ อากาศยานกว่า 300 เครื่อง ออกจากประเทศไทยใน 12 เดือน

คำว่าทหาร GI ที่ใช้ในการเรียกทหารอากาศของกองทัพสหรัฐนั้น ในบางคนก็กล่าวว่า มาจากภาษาอังกฤษ คือคำว่า Government Issue : ซึ่งในบางความหมายนั้นสามารถตีความได้ว่าหมายเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งได้ถูกกลายเป็นคำที่ใช้เรียกเหล่าทหารที่ถูกส่งไปรบในดินแดนต่างๆ เมื่อก่อนใช้เรียกทหารที่ถูกเกณฑ์และส่งไปรบในสงครามเวียดนาม ซึ่งหลายคนได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้น และ บางคนก็ได้มีครอบครัวที่ประเทศไทยของเรา เด็กๆเหล่านั้นยังถูกเรียกว่าลูก จี.ไอ. อีกด้วย

แต่ในบางความหมายที่ได้บอกกล่าวมาจากทหารสหรัฐนั้น ได้บอกกันว่าจริงๆแล้ว GI นั้น ได้ถูกย่อมาจาก Government Issue แต่ในที่นี้แปลความหมายได้ว่า การจ่ายจากรัฐบาล ซึ่งหมายถึงทหารอเมริกันที่ได้ไปรบในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลนั้นได้มีการจ่ายให้ พูดง่ายๆ ในการดูแลของระบบของสหรัฐนั้น ทางการจะดูแลอย่างดีหากคุณได้สมัครเป็นทหารของกองทัพแล้ว ทางการจะได้ทำการกระจาย เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ อาหารการกิน แม้แต่ในสนามรบ ยังมีบุหรี่วิสตัน มาลโบโร่ เหล้าจิมบีม โค้ก หรือ ยังมีแม้กระทั้งการให้สาวๆทั้งหลายไปปลอบขวัญกำลังพลของเหล่าทหารของเขาในสนามรบ ขวัญและกำลังใจของเหล่าทหารสหรัฐจึงดีมาก แม้แต่ชีวิตในสนามรบนั้นยังต้องมีการนำผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับบ้านเพื่อส่งให้ครอบครัว สำหรับสหรัฐนั้นไม่มีการเกณฑ์ทหารนอกจากทหารหลักที่ได้ทำการสมัครนอกนั้นก็จะเป็นอาสาเข้ามารับใช้ประเทศของพวกเขาเองทั้งหมด ดังนั้นคำว่าทหาร GI สำหรับพวกเขาแล้วมันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่ก็ยังมีการนำคำว่า จีไอ ไปใช้ในรูปแบบต่างๆทำให้ความหมายของมันถูกบิดเบือนออกไปเรื่อย อย่างเช่น ภาพยนต์ GI Joe ที่กลายเป็นว่า คำว่าจีไอนั้นหมายถึงวีรบุรุษที่เก่งที่สุด แต่สำหรับในการปกป้องประเทศแล้ว เหล่าทหารทุกนายที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิก็สมควรที่จะได้รับเกียรติว่าเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริง