มาเรียนรู้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร

     กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่น กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร

หากเรียกกันเป็นคำทับศัพท์นั้นสามารถที่จะเรียกสั้นๆได้ว่า จิเอไต หรือ JSDF ในบางครั้งก็อาจจะถูกเรียกว่า JSF หรือ SDF อีกด้วย สำหรับกองกำลังป้องกันตัวเองนี้เป็นบุคลากรของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากที่สงครามโลกในครั้งที่ 2  ได้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะได้แทนที่กองทัพจักรวรรดิของญี่ปุ่นที่ได้ถูกยุบไป และฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้ไม่ทำการยึดครองประเทศญี่ปุ่น ในเวลาหลังสงคราม กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นได้ถูกใช้งานเฉพาะภายในประเทศมีหน้าที่ในการทีจะปกป้องและป้องกันประเทศอธิปไตยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการปฏิบัติภารกิจใดๆ ในต่างประเทศ ยกเว้นในสถานการณ์ที่เป็นการป้องกันตัวเองในเขตที่จำกัดเท่านั้น แม้อาจจะมีภารกิจในต่างประเทศในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

แต่ล่าสุดนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตีความรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ 9 ใหม่ สรุปได้ว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นจะสามารถที่จะส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจการป้องกันตนเองร่วมได้ ( Collectvie-Self Defence) ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อปกป้องชาติหนึ่งจาการที่จะถูกรุกราน โดยญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาติพันธมิตรใกล้ชิดที่กำลังถูกโจมตีได้ หากการโจมตีนั้นเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศญี่ปุ่น และไม่มีวิธีอื่นในการปกป้องชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่น

ในด้านการพัฒนาอาวุธของญี่ปุ่นนั้น ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นถูกกำหนดไม่ให้มีการสร้างและพัฒนาอาวุธในเชิงรุก ส่วนในด้านของการการห้ามส่งออกนั้น แม้ญี่ปุ่นจะเป็นผู้กำหนดขึ้นเองในปี พ.ศ.2510 แต่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายกฎหมายในการห้ามส่งอาวุธออก โดยเปลี่ยนเป็นให้มีการส่งออกอาวุธได้ รวมถึงสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธกับนานาชาติได้ แต่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่สามารถส่งออกอาวุธให้กับประเทสที่กำลังมีการขัดแย้ง หรืออาจที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของนานาชาติได้ นอกจากนี้ในการที่จะจำหน่ายอาวุธนั้นจะต้องจำหน่ายเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพสากล คือต้องเป็นยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช่เพื่อที่จะสังหารและต้องเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงกับประเทศญี่ปุ่นเองด้วย

ในด้านของการสนับสนุนกองกำลังในต่างชาตินั้น ในวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศที่จะแก้ไขกฎบัตรว่าด้วยการสนับสนุนต่างชาติ โดยสามารถที่จะมอบทุนสนับสนุนภารกิจของกองกำลังต่างชาติที่มิใช่การสู้รบได้

สรุปง่ายๆเลยว่า หลังจากที่จบสงครามโลกในครั้งที่ 2 แล้วนั้น ญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา ทำให้สหรัฐเข้ามาควบคุมกำลังทหารของญี่ปุ่น และทำให้ญี่ปุ่นนั้นต้องทำการร่างรับธรรมนูญขึ้นมาใหม่ โดยมีข้อห้ามที่ว่าไม่อนุญาตให้ญี่ปุ่นนั้นทำสงครามกับประเทศใดๆเลยยกเว้นแต่จะเพื่อปกป้องประเทศตนเองเท่านั้น ที่สำคัญคือไม่มีศาลทหารและกระทรวงกลาโหม บุคคลที่เข้ามาทำงานในกองกำลังป้องกันตัวเองนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะเรียกตัวเองว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเอง ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนที่จะเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหาร ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นภายหลังจะได้มีการจัดตั้งกระทรวงกลาโหมขึ้นมา เมื่อปีพ.ศ.2550 แต่ว่าก็ยังคือชื่อไว้ว่า กองกำลังป้องกันตนเอง จนกระทั้งในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2557 นั้น ครม.ญี่ปุ่นได้ตีความศาลรัฐธรรมนูญใหม่ โดยญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะส่งกองกำลังทหารไปร่วมรบเพื่อปกป้องชาติพันธมิตรได้

สำหรับในเรื่องงบประมาณกลาโหมของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลกเลยทีเดียว มีมูลค่าถึง 4.98 ล้านล้านเยน หรือราวๆ 1.39 ล้านล้านบาทไทย

และสำหรับในเรื่องของการศึกษายังมีวิทยาลัยป้องกันประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสถานบันการศึกษาหลักที่สามารถผลิตนายทหารแก่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นทั้งสามเหล่าอีกด้วย